OM OSS


Rimbo Tennisklubb bildades 29 December 1967
Det konstituerande mötet hölls på värdshuset Gyllene hoven (Numera rivet). Låg ungefär vid röda tegelfastigheten bredvid badhuset), och leddes av Gustaf Lillje.

Styrelse valdes, och de 5 ledamöterna blev,
Ordförande Sten Nord
Vice ordförande Curt Björkman
Sekreterare Harry Kristoffersson
Vice sekreterare Percy Jonsson
Kassör Gustaf Lillje.

Till klubbtränare valdes Percy Jonsson och till ungdomsledare Leif Mattsson.

Här fick också Nord och Kristofferson i uppdrag att söka om tider för träning i sporthallen (Nuv. Långsjöskolans sporthall). Vidare beslutade man om anslutning till Svenska tennisförbundet och Upplands tennisdistrikt.
Årsavgiften för medlemskap fastställdes till 10 kr för seniorer och 8 kr för juniorer.
Ca ett 50-tal anmälde sig sen för träning i sporthallen.

Innan Rimbo TK bildades fanns det en asfaltsbana som låg vid g:a kommunalhuset (Ej byggt än 1950, men ligger på obyggda marken vid "Tennisbana"), närmare bestämt på nuvarande gatuadressen Industrivägen 15.
Den byggdes troligen av Bror Tvengström tidigt på 1900-talet, kanske 1920-1930, förmodligen av flera.

Den första tennisbanan (Asfalt)
1968, den 30/8, beslutades det att klubben skulle bygga en asfaltsbana vid Skarsjöplan. En offert från AB Finsta Cementgjuteri 28/8 1968, visade en beräknad kostnad för banan på 23 160 kr. Den egentliga kostnaden blev till slut 22 000 kr. En besparing på 1 160 kr! Så på sensommaren (Aug) 1969 gick det äntligen att spela på Rimbo TKs första egna tennisbana.

Belysning
1973 Beslutades det om att sätta upp belysning på banan, dock blev det inte klart förrän försommaren 1974.

Den andra tennisbanan (Grus)
1976, 4 nov enl årsmötesprotokoll, beslutades det att anlägga ytterligare en utomhusbana, en grusbana, i direkt anslutning till asfaltsbanan. Den beräknade kostnaden för banan var ca 60 000 kr ex.kl belysning och tält. Sedermera lade man en budget för banan på 90 000 kr. Antalet medlemmar var då ca 50 st.

1977, 25 juli, invigdes grusbanan. Den hade då kostat exakt 87 549,25 kr inklusive belysning. På invigningen var också tennisässet Lars-Erik Lundqvist med och spelade.

Tennishallen
1985-86 byggdes tennishallen med två banor (Underlag: Plexipave), och det är också den nuvarande byggnaden. Den byggdes på ett annat ställe än dom två utomhusbanorna, nämligen på bålbroområdet som ligger ca 500 m från utebanorna. I och med detta steg medlemsantalet snabbt till över 300 st.

Nya utebanor (Grus)
2007 invigdes tre nya grusbanor i anslutning till tennishallen. Iom detta så lades dom två andra banorna ner.

Bollvägg
2011 byggdes en bollvägg vid ena långsidan av tennishallen.

Läktare
2012 byggdes en läktare vid utebanorna (På långsidan av banan längst till vänster, sett från hallen).


Hallen

2022 LED belysning installerades i tennishallen

Styrelse

ORDFÖRANDE

Jonas Sjölie

Telefon +46 70 220 59 43

jonas.sjolie@rimbotennisklubb.se


VICE ORDFÖRANDE

Göran Kolström

Telefon +46 70 380 11 59

goran.kolstrom@rimbotennisklubb.se

LEDAMOT

Göran Tenggren

Telefon

goran.tengren@rimbotennisklubb.se

SUPPLEANT

Mikaela Söhr

Telefon

mikaela.sohr@rimbotennisklubb.se

KASSÖR

Marie Engdal

Telefon

marie.engdal@rimbotennisklubb.se

SUPPLEANT

Andreas Sandvik

Telefon

E-post

LEDAMOT

Anna Bergö

Telefon

anna.bergo@rimbotennisklubb.se

CHEFSTRÄNARE

Peder Uebel

Telefon +46 70 999 68 71

peder.uebel@rimbotennisklubb.se


KONTAKTA OSS